نکات مهم در سفارش تبلیغات
1. افراد فقط در صورت عضو شدن در سایت می توانند تبلیغات خود را در سایت قرار دهند.
2. اگر تبلیغات شما به غیر از مسکن و مصالح و تعمیرات مسکن و موارد مرتبط با آن بود تبلیغ شما از سیستم حذف می شود و سیستم شبکه سراری املاک ایران هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
3. آگهی شما حداکثر ظرف مدت 24 در سایت قرار خواهد گرفت.